O nás

HEVEA Vyšehořovice, a.s. je formou vlastnictví akciová společnost a velikostí se řadí mezi střední podniky, což jí umožňuje výrobu kusových a malých zakázek. Současně ale disponuje dostatečnou výrobní kapacitou na zvládnutí opakovaných velkosériových zakázek. Základní činností podniku v současné době jsou výroba dílů z technické lisované pryže – vulkanizace, výroba dílů z plastických hmot a kontrola, třídění a dopracování dílů. Abychom mohli vyhovět a splnit všechny požadavky zákazníků, zajišťujeme i tyto doplňkové služby: zajištění dodávek forem a nástrojů, technické poradenství v oboru výroby z plastických hmot a výroby z technické pryže, vnitropodnikovou dopravu a dopravu výrobků k zákazníkům. Společnost HEVEA Vyšehořovice, a.s. má zavedený systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Více o nás

Na podporu tohoto systému společnost přijala tyto zásady:

 1. Zaměření na zákazníka

  Společnost je závislá na svých zákaznících a proto se snaží vyhovět a porozumět současným a budoucím požadavkům zákazníků. Plní jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání.

 2. Vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role)

  Vedení společnosti prosazuje soulad účelu a zaměření společnosti. Vytváří a udržuje interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti.

 3. Zapojení zaměstnanců

  Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.

 4. Procesní přístup

  Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.

 5. Systémový přístup managementu

  Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejich cílů.

 6. Neustálé zlepšování

  Neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti je trvalým zájmem společnosti.

 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

  Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

 8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

  Společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.

Naše služby

Služba - Plast

Lisovna plastů

Naše firma je vybavena výhradně vstřikovacími stroji od fa.ENGEL a to s uzavírací silou od 25 do 350 tun. Tyto stroje splňují veškeré požadavky na moderní výrobu (tahače jader, horké vtoky, vzduchové ventily atd.). Zpracováváme všechny typy konstrukčních plastů vyjma PVC. Barviva používáme dle standardu RAL. Jsme však schopni dle požadavků zákazníka nechat vyvinout barevný odstín na zakázku.

Více informací
Služba - Guma

Lisovna gumy

Naše firma je vybavena kompresními lisy např. Wickert a to do velikosti desek 800x800 mm a vstřikolisy např. RIMM do velikosti desek 550x650 mm. Tyto stroje splňují veškeré požadavky na moderní výrobu (horní, spodní vyrážení, vakuace, plnička silikonu atd.). Zpracováváme všechny typy kaučuků včetně polyuretanu, silikonu a vitonu. Zaměřujeme se především na technické výlisky a to jak celopryžové tak i na pogumování kovů.

Více informací
Služba - Kontrola plastů

Kontrola a dopracovávání dílů

Naše firma zajišťuje kontrolu dílů na moderních optických a digitálních měřících zařízení. Dále dle požadavků zákazníka zajistíme třídění, opracování a následné balení výrobků.

Více informací

Naši zákazníci

Logo Abner
Logo Alutec
Logo Jawa
Logo Lukrom
Logo Obzor
Logo Parker Hannifin
Technická pryž
Logo Trelleborgbner
Logo Brisk
Logo Hoco
Logo AutoP
Logo PMP-PAL